Hội nghị cán bộ công chức Sở Tài chính năm 2020

 Chiều ngày 27/2/2020, tại hội trường tầng 4, Sở Tài chính tiến hành hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2020.

        Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Tùng – Tỉnh Ủy viên – Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong ban giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Sở Tài chính.

        Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hằng – Phó Giám đốc Sở đã  báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính và Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2019; đồng chí Đinh Thị Ven – Phó Giám đốc Sở đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2019;

alt

Ảnh: đ/c Đinh Thị Ven báo cáo trước hội nghị

       Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo công khai thu – chi tài chính năm 2019 và dự toán năm 2020, tài chính công đoàn năm 2019 của Sở; các dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, Quy chế nâng lương trước thời hạn và báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do các bộ phận liên quan báo cáo và giải trình.

alt

Ảnh: đ/c Nguyễn Khánh Tùng – Giám đốc Sở tiếp thu và giải đáp ý kiến

          Trước khi diễn ra hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020 của Sở, Văn phòng Sở – bộ phận soạn thảo các dự thảo, báo cáo đã gửi các tài liệu cho các phòng, các cán bộ, công chức của Sở nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản để Văn phòng Sở tổng hợp trình trước hội nghị. Do vậy, tại Hội nghị chỉ có vài ý kiến tham gia góp ý và đề xuất liên quan đến dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp một cách thỏa đáng.

          Cuối hội nghị, đồng chí Đinh Thị Ven – Chủ tịch công đoàn Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2020 của Sở Tài chính, tập thể cán bộ công chức của Sở Tài chính đoàn kết, thống nhất phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.

BTV

Phạm Văn Tới

DMCA.com Protection Status