Công Đoàn Sở Tài chính Bắc Kạn hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại xã Cường Lợi

Thực hiện kế hoạch số 31/KH-STC ngày 6/7/2021 của Sở Tài chính về triển khai giúp đỡ xã Cường Lợi – huyện Na Rì phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới trong năm 2021, Công Đoàn Sở đã phối hợp cùng Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên triển khai nhiều hoạt động hoạt động tích cực giúp đỡ xã Cường Lợi xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

Ngày 03/8/2021, Ban chấp hành công đoàn Sở Tài chính đã ban hành công văn số 01/CĐS-BCHCĐ về việc triển khai vận động, đóng góp giúp đỡ xã Cường Lợi huyện Na Rì xây dựng nông thôn mới. Sau một thời gian phát động và kêu gọi giúp đỡ ủng hộ được số tiền 50.000.000 đ ( Năm mươi triệu đồng).

Ảnh: Đại diện Sở Tài chính trao tặng kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Ngày 14/8/2021, Đại diện Ban chấp hành công đoàn Sở Tài chính đã tổ chức trao cho UBND xã Cường Lợi số tiền 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng) từ nguồn huy động, đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở để hỗ trợ làm nhà cho 01 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự giúp đỡ và hỗ trợ của Sở Tài chính hy vọng xã Cường Lợi phấn đấu hoàn thành kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

BTV

Phạm Văn Tới

DMCA.com Protection Status