Công bố công khai dự toán CTMTQG phát triển kinh tế xã hội đồng...

chi tiết theo file đính kèm 106_QD_STC-cong-bo-cong-khai-du-toan-CTMTQG-2023Tải xuống

Công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở...

Chi tiết theo file đính kèm: 107_QD_STC-Bo-sung-du-toan-2023Tải xuống

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính...

chi tiết theo file đính kèm 48a_QD_STC-cong-vo-cong-khai-QT-NS-nam-2022-cua-STCTải xuống

Công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2022 của Sở Tài chính

chi tiết theo file đính kèm 11_QD_STC-Cong-khai-BS-du-toan-ngan-sach-nam-2022Tải xuống

Thông báo: Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách...

Chi tiết theo file đính kèm: 110_QD_STC-1Tải xuống

02 hệ thống Biểu mẫu kèm theo TT342_2016 và TT69_2017 phục vụ xây dựng...

chi tiêt theo file đính kèm: Danh-muc-Bieu-mau-Kem-theo-TT69-2017-TT-BTCTải xuống Danh-muc-Bieu-mau-kem-theo-TT342-2016-TT-BTCTải xuống

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về...

Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công...

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021...

Chi tiết theo file đính kèm: 09_QĐ_STCTải xuống

PHIÊN HỌP MỞ RỘNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỀ CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO...

Sáng ngày 29/11/2021, HĐND Tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 11 (mở rộng) để chuẩn...

Kế hoạch số 97/KH-LĐLD ngày 09/11/2021 về Thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH...

chi tiết theo file đính kèm: 97_KH_LDLD-1Tải xuống

THÔNG BÁO

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - HƯỚNG DẪN

GÓP Ý - LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

LINK LIÊN KẾT

PHẦN MỀM ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

TẢI BIỂU MẪU

7. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp mã số đơn vị có Quan hệ với ngân sách


+Huong-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-truyen-cap-ma-QHNS-T10.2022_da-sua-1.docx

6. Danh mục mã QHNS đơn vị dự toán đã cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


+Tong-hop-ma-QHNS-den-Thang-9.2022.xlsx

5. Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có QHNS (Mẫu số_06-TT185))


+Mau-so-06-theo-thong-tu-185.doc

4. Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Mau_so_04_TT185)


+Mau_so_04-MSNS-BTC.doc

3. Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có QHNS ( Mẫu 03_TT 185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án)


+Mau_so_03-MSNS-BTC.doc