DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MAIL CÔNG VỤ SỞ TÀI CHÍNH

STTHọ Và tênBộ phậnĐơn vị
1Sở Tài chính Liên hệ CQ
2Giám đốc Liên hệ CQ
3Hoàng Thị HằngBan Giám đốcLiên hệ cá nhân
4Nông Thị HiềnBan Giám đốcLiên hệ cá nhân
5Hà Sỹ DũngChánh Văn phòngLiên hệ cá nhân
6Phạm Văn TớiVăn phòng SởLiên hệ cá nhân
7Nguyễn Thị Mai LongVăn phòng SởLiên hệ cá nhân
8Lưu Thị OanhVăn phòng SởLiên hệ cá nhân
9Hoàng Thị Tuyết ThanhVăn phòng SởLiên hệ cá nhân
10Đinh Thị Nguyệt AnhQuản lý Công sản, Giá – TCDNLiên hệ cá nhân
11Cao Thị Quỳnh HoaQuản lý Ngân sáchLiên hệ cá nhân
12Nguyễn Thị Bích NgọcTài chính Đầu tưLiên hệ cá nhân
13Nguyễn Hồng NgọcQuản lý Ngân sáchLiên hệ cá nhân
14Chu Lan PhươngQuản lý Ngân sáchLiên hệ cá nhân
15Vũ Thị Lan AnhTài chính Hành chính sự nghiệpLiên hệ cá nhân
16Phạm Thị ChuyênTài chính Đầu tưLiên hệ cá nhân
17Vũ Tuấn AnhTài chính Hành chính sự nghiệpLiên hệ cá nhân
18Hứa Văn ChươngTài chính Hành chính sự nghiệpLiên hệ cá nhân
19Dương Thị Mai LoanTài chính Hành chính sự nghiệpLiên hệ cá nhân
20Trần Hồng LinhTài chính Hành chính sự nghiệpLiên hệ cá nhân
21Lê Thị Minh HạnhTài chính Hành chính sự nghiệpLiên hệ cá nhân
22Nguyễn Thị DungTài chính Đầu tưLiên hệ cá nhân
23Trịnh Tiến HùngTài chính Đầu tưLiên hệ cá nhân
24Hoàng Thị TươiQuản lý Ngân sáchLiên hệ cá nhân
25Phan Văn NhơnTài chính Đầu tưLiên hệ cá nhân
26Nguyễn Văn SơnChánh Thanh tra SởLiên hệ cá nhân
27Nguyễn Quang MinhQuản lý Công sản, Giá – TCDNLiên hệ cá nhân
28Nguyễn Thùy DungQuản lý Công sản, Giá – TCDNLiên hệ cá nhân
29Trần Thị LýQuản lý Công sản, Giá – TCDNLiên hệ cá nhân
30Quách Tú QuyênQuản lý Công sản, Giá – TCDNLiên hệ cá nhân
31Nguyễn Thế AnhQuản lý Công sản, Giá – TCDNLiên hệ cá nhân
32Chu Thị DungQuản lý Công sản, Giá – TCDNLiên hệ cá nhân
33Nông Bảo TrungTài chính Hành chính sự nghiệpLiên hệ cá nhân
34Đặng Thị ThuThanh traLiên hệ cá nhân
35Hoàng Văn KhơiThanh traLiên hệ cá nhân
36Nông Văn LựcThanh traLiên hệ cá nhân
37Nguyễn Văn DânThanh traLiên hệ cá nhân