Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá X

Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 20/7/2022, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 -...

Kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi...

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/ĐTN ngày 22/02/2022 của BCH Đoàn CCQ tỉnh về công tác...

Tình hình thực hiện thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022 trên...

Năm 2022, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19,...

Hội nghị Công chức và người lao động Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn...

Sáng ngày 28/5/2022, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị...

SỞ TÀI CHÍNH BẮC KẠN KIỂM TRA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI...

Trong những năm qua, nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước được...

Xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đón bằng đạt chuẩn nông...

Ngày 28/4/2022, UBND huyện Na Rì đã tổ chức Lễ công bố xã Cường Lợi...

Sở Tài chính Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2022

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc tiếp tục giúp đỡ các xã xây...

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND...

Ngày 31/3/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về việc...

Chuyển đổi số và những thách thức đặt ra đối với công chức, đảng...

Trong những năm gần đây, Sở Tài chính Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai...

Sở Tài chính Bắc Kạn phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến về...

Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2021, Sở Tài chínhtỉnh Bắc Kạn phối...

THÔNG BÁO

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - HƯỚNG DẪN

GÓP Ý - LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

LINK LIÊN KẾT

PHẦN MỀM ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

TẢI BIỂU MẪU

5. Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có QHNS (Mẫu số_06-TT185))


+Mau-so-06-theo-thong-tu-185.doc

4. Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Mau_so_04_TT185)


+Mau_so_04-MSNS-BTC.doc

3. Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có QHNS ( Mẫu 03_TT 185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án)


+Mau_so_03-MSNS-BTC.doc

2. Tờ khai đăng ký mã số Đơn vị có QHNS (Mẫu_02_TT185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư)


+Mau_so_02-MSNS-BTC.doc

1. Tờ khai đăng ký mã số Đơn vị có QHNS_ Đơn vị dự toán (mẫu số 01_TT185)


+Mẫu-số-01-MSNS-BTC-1.doc