Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá X

Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 20/7/2022, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 -...

Chính phủ quyết định tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ...

Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động...

Hội thảo về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực...

Ngày 11/5/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình...

Quy định mới về công tác luân chuyển cán bộ

Ngày 28/4/2022 Bộ Chính trị ban hành Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ (Quy định...

CHI ĐOÀN TNCS HCM SỞ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI...

Ngày 8/5/2022, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi đoàn...

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên...

Từ năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 với mức độ lây lan rộng, phức tạp, khó...

Hội thảo “Cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập...

Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nhằm nâng...

Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tham mưu thực hiện chính sách an sinh...

Chính sách an sinh xã hội là hệ thống các chính sách và chương trình được thực hiện...

Bắc Kạn tham gia phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia ...

Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2021, tỉnh Bắc Kạn phối hợp tham gia tổ chức phiên...

THÔNG BÁO

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - HƯỚNG DẪN

GÓP Ý - LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

LINK LIÊN KẾT

PHẦN MỀM ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

TẢI BIỂU MẪU

5. Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có QHNS (Mẫu số_06-TT185))


+Mau-so-06-theo-thong-tu-185.doc

4. Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Mau_so_04_TT185)


+Mau_so_04-MSNS-BTC.doc

3. Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có QHNS ( Mẫu 03_TT 185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án)


+Mau_so_03-MSNS-BTC.doc

2. Tờ khai đăng ký mã số Đơn vị có QHNS (Mẫu_02_TT185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư)


+Mau_so_02-MSNS-BTC.doc

1. Tờ khai đăng ký mã số Đơn vị có QHNS_ Đơn vị dự toán (mẫu số 01_TT185)


+Mẫu-số-01-MSNS-BTC-1.doc