Liên hệ

Thông tin liên hệ:
Sở Tài Chính tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ liên lạc: số 11, đường Trường Chinh – Tổ 4, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
ĐT liên hệ: 0209.3.870.540 – 3810.365
Email: sotaichinh@backan.gov.vn hoặc stcbackan@mof.gov.vn

  1. Hoàng Thị Hằng – Giám đốc Sở Tài Chính ĐT: 0209.3.870.152
  2. Ông Hà Sỹ Dũng – Chánh Văn phòng ĐT: 0209. 3.810.365
  3. Bà Hoàng Thị Tuyết Thanh – Văn Thư ĐT: 0209. 3.871.051