Tin tức sự kiện

Cải cách hành chính

Chi bộ Đầu tư, công sản, giá, Doanh nghiệp tổ chức lễ kết nạp cho 02 đảng viên mới

Ngày 30/10/2023, Chi bộ Đầu tư - Công sản, Giá, Doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú Cù Thị Ngọc Vân và Chu Thị Dung. Đến dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Đầu tư - Công sản, Giá, Doanh nghiệp....

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
151/2023/TT-BTC17-07-2023Thông tư 51_2023_TT_BTC ngày 17/7/2023 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026


51_2023_TT_BTC-HD-xay-dung-Du-toan-2024-va-KH-3-nam-2023-2026.pdf
229/2023/TT-BTC17-06-2023Thông tư 29-2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 225/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015.


29-2023-BTC.pdf
328/2023/TT-BTC12-05-2023Thông tư 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.


28-20230-BTC.pdf
427/2023/TT-BTC12052023Thông tư 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 quy dịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.


27-2023-BTC.pdf
524/2023/NĐ-CP15-05-2023Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 15/5/2023 quy định mức lương cư sở đối với cán bộ, công chức và lực lược vũ trang


24_2023_ND-CP_14052023-signed.pdf
606/2023/TT-BTC31-01-2023Thông tư số 06_2023_TT_BTC ngày 31/1/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/TT-BTC ngày 30/3/2018 của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và Quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức.


06_2023_TT_BTC.pdf
711/2023/TT-BTC09-02-2023Thông tư 11/2023/TT-BTC ngày 09/2/2023 của BTC hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành


1931954611thong-tu-so-11-2023-tt-btc.pdf
804/2023/TT-BTC19-01-2023Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.


04-2024_TT-BTc.pdf
901?2023_TT-BTC04-01-2023Thông tư 01/2023/TT-BTC ngày 04/01/2023 của Bộ Tài chính Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.


01_2023-TT_BTC.pdf
1003/2023/TT-BTC10-01-2023Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ


03_2023_TT-BTC.pdf

THÔNG BÁO

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - HƯỚNG DẪN

GÓP Ý - LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

LINK LIÊN KẾT

PHẦN MỀM ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

TẢI BIỂU MẪU

7. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp mã số đơn vị có Quan hệ với ngân sách


+Huong-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-truyen-cap-ma-QHNS-T10.2022_da-sua-1.docx

6. Danh mục mã QHNS đơn vị dự toán đã cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


+Tong-hop-ma-QHNS-den-Thang-9.2022.xlsx

5. Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có QHNS (Mẫu số_06-TT185))


+Mau-so-06-theo-thong-tu-185.doc

4. Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Mau_so_04_TT185)


+Mau_so_04-MSNS-BTC.doc

3. Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có QHNS ( Mẫu 03_TT 185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án)


+Mau_so_03-MSNS-BTC.doc