Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 10/5/2023, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hằng - Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nông Thị Hiền - Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ,  các đồng chí đảng ủy viên, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.        Sau khi đồng chí Hoàng Thị Hằng - Bí thư Đảng bộ...

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
124/2023/NĐ-CP15-05-2023Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 15/5/2023 quy định mức lương cư sở đối với cán bộ, công chức và lực lược vũ trang


24_2023_ND-CP_14052023-signed.pdf
206/2023/TT-BTC31-01-2023Thông tư số 06_2023_TT_BTC ngày 31/1/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/TT-BTC ngày 30/3/2018 của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và Quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức.


06_2023_TT_BTC.pdf
311/2023/TT-BTC09-02-2023Thông tư 11/2023/TT-BTC ngày 09/2/2023 của BTC hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành


1931954611thong-tu-so-11-2023-tt-btc.pdf
404/2023/TT-BTC19-01-2023Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.


04-2024_TT-BTc.pdf
501?2023_TT-BTC04-01-2023Thông tư 01/2023/TT-BTC ngày 04/01/2023 của Bộ Tài chính Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.


01_2023-TT_BTC.pdf
603/2023/TT-BTC10-01-2023Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ


03_2023_TT-BTC.pdf
768/2022/TT-BTC11-11-2022Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016


68_2022_TTBTC-sua-doi-bo-dung-TT-58_2016.pdf
835-KL/TW05-05-2022Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở


KL-so-35_KL_TW.pdf
948/2022/TT-BTC03-08-2022Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


48_2022_TT-BTC.pdf
1047/2022/TT-BTC29-07-2022Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.


47-2022-TT-BTC.pdf

THÔNG BÁO

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - HƯỚNG DẪN

GÓP Ý - LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

LINK LIÊN KẾT

PHẦN MỀM ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

TẢI BIỂU MẪU

7. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp mã số đơn vị có Quan hệ với ngân sách


+Huong-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-truyen-cap-ma-QHNS-T10.2022_da-sua-1.docx

6. Danh mục mã QHNS đơn vị dự toán đã cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


+Tong-hop-ma-QHNS-den-Thang-9.2022.xlsx

5. Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có QHNS (Mẫu số_06-TT185))


+Mau-so-06-theo-thong-tu-185.doc

4. Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Mau_so_04_TT185)


+Mau_so_04-MSNS-BTC.doc

3. Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có QHNS ( Mẫu 03_TT 185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án)


+Mau_so_03-MSNS-BTC.doc