Download Biểu Mẫu

LĨNH VỰC

STT Tiêu đề Nội dung Lĩnh vực File đính kèm
1 7. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp mã số đơn vị có Quan hệ với ngân sách Download file đính kèm: Huong dan su dung dich vu cong truc truyen cap ma QHNS T10.2022_da sua +Huong-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-truyen-cap-ma-QHNS-T10.2022_da-sua-1.docx
2 6. Danh mục mã QHNS đơn vị dự toán đã cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Download file đính kèm: Tong hop mã QHNS den Thang 9.2022 +Tong-hop-ma-QHNS-den-Thang-9.2022.xlsx
3 5. Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có QHNS (Mẫu số_06-TT185)) Mau so 06 theo thong tu 185 +Mau-so-06-theo-thong-tu-185.doc
4 4. Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Mau_so_04_TT185) Mau_so_04-MSNS-BTC +Mau_so_04-MSNS-BTC.doc
5 3. Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có QHNS ( Mẫu 03_TT 185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án) Mau_so_03-MSNS-BTC +Mau_so_03-MSNS-BTC.doc
6 2. Tờ khai đăng ký mã số Đơn vị có QHNS (Mẫu_02_TT185) (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Mau_so_02-MSNS-BTC Kỹ thuật phần mềm +Mau_so_02-MSNS-BTC.doc
7 1. Tờ khai đăng ký mã số Đơn vị có QHNS_ Đơn vị dự toán (mẫu số 01_TT185) Mẫu số 01-MSNS-BTC   Công nghệ thông tin +Mẫu-số-01-MSNS-BTC-1.doc