Thư mời: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Kính gửi: Các tổ chức tư vấn thẩm định giá

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Kạn (Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn là cơ quan thường trực Hội đồng) hiện đang có nhu cầu thuê các tổ chức tư vấn có năng lực cung cấp dịch vụ thẩm định giá để định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo Yêu cầu định giá của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Kạn (Gửi kèm Yêu cầu định giá số 07/YC-CSĐT ngày 12/4/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Kạn).

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Kạn (Sở Tài chính là cơ quan thường trực Hội đồng) kính mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn.

*Hồ sơ năng lực bao gồm:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Thư chào phí dịch vụ thẩm định giá; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

*Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

– Thời gian: Trong giờ hành chính trước 17h00 ngày 15/6/2022.

– Địa điểm: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn, số 11, đường Trường Chinh, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (chỉ nhận qua Văn thư của Sở Tài chính). Số điện thoại liên hệ: 0209.3871.033; đồng thời gửi file mềm (bản scan) vào địa chỉ email: quyenqt.tc@backan.gov.vn.

Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn rất mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức tư vấn thẩm định giá./.

File đính kèm:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sơn

DMCA.com Protection Status