THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh

Chi tiết theo văn bản đính kèm:

DMCA.com Protection Status