Sở Tài chính Bắc Kạn ủng hộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hưởng ứng và thực hiện kế hoạch số 198/KH-MTTT-BTT ngày 22/8/2021 của Ban Thường Trực – Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về Tổ chức vận động ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản hỗ trợ phòng, chống dịch Covid – 19 cho Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Sở Tài chính cùng Đoàn thanh niên và Cán bộ công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính đã triển khai phát động “Tổ chức vận động ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản hỗ trợ phòng, chống dịch Covid – 19 cho Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh”.

Ảnh: Công đoàn Sở Tài chính chuyển giao nông sản cho UBMT Tổ quốc tỉnh

Phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái, huy động nguồn lực cả về vật chất và tinh thần, chung tay cùng Chính phủ và các địa phương hướng về Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cùng Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh, khắc phục khó khăn trong phòng chống dịch. Chính vì thế, qua một thời gian ngắn phát động (chỉ với 2 ngày), Công đoàn Sở Tài chính đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các Cán bộ công chức, người lao động của Sở. Kết quả, Công đoàn Sở đã nhận được tổng số tiền ủng hộ là: 2.100.000 đồng (hai triệu một trăm nghìn đồng) và đã được công đoàn Sở thực hiện chuyển đổi sang mua nông sản (2,1 tạ Bí xanh thơm Ba Bể) và bàn giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn để chuyển đi ủng hộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được kịp thời.

BTV

Phạm Văn Tới

DMCA.com Protection Status