Sở Tài chính Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Sở Tài chính Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-STC ngày 10/8/2023 về tổ chức tập huấn công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Trong 02 ngày 14-15/9/2023 tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài chính Bắc Kạn đã phối hợp với Vụ đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, công chức những kiến thức pháp luật về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, những nội dung cơ bản của Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Hướng dẫn về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đ/c Đinh Quang Hưng – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Dự Hội nghị tập huấn có 322 học viên là cán bộ lãnh đạo, công chức làm công tác quản lý vốn đầu tư của Phòng Kế hoạch – Tài chính các huyện, thành phố; Phòng Tài chính đầu tư của Sở Tài chính, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh, đơn vị dự toán cấp 1 và chủ tài khoản, cán bộ tài chính kế toán cấp xã.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn các học viên được các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo công tác tại Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính có nhiều kinh nghiệm thực tiễn triển khai, truyền đạt, hướng dẫn về quản lý, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách; Hướng dẫn về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán, vốn đầu tư; Hướng dẫn về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ảnh: Đ/c Phạm Trọng Quý – Trưởng phòng quyết toán Tài chính đầu tư, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn những nội dung quan trọng tại Hội nghị tập huấn

Bên cạnh đó Hội nghị tập huấn cũng là dịp để các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công để công tác quản lý vốn đầu tư được thực hiện ngày càng chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư trong dự toán ngân sách được giao, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

BTV

Phan Văn Nhơn

DMCA.com Protection Status