Sở Tài chính Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2022

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc tiếp tục giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới, ngày 20/4/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 1461/MTTQ-BTT về việc phân công giúp đỡ xây dựng nông thôn mới năm 2022, theo đó Sở Tài chính được giao giúp đỡ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Sau khi được phân công, Sở Tài chính đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, các nội dung triển khai để giúp đỡ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, coi đây là một trong những mục tiêu cũng như nhiệm vụ chính trị của Sở trong năm 2022.

Để triển khai tốt kế hoạch, ngày 07 tháng 5 năm 2022 Sở Tài chính đã tổ chức buổi làm việc với UBND xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn để đánh giá quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đoàn công tác của Sở Tài chính gồm có bà Hoàng Thị Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở và Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên Sở Tài chính. Thành phần tham dự buổi làm việc của UBND xã Ngọc Phái gồm có ông Lý Ngọc Bằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Trần Quốc Hiệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và thành viên của Ban quản lý chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn. Theo báo cáo, hiện nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Y tế; Môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng tiêu chí trong thời gian tới và giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban quản lý chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện. Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của UBND xã, để nắm rõ hơn tình hình của địa phương, Đoàn công tác của Sở Tài chính và UBND xã Ngọc Phái đã đi thăm, kiểm tra thực tế thôn Bản Cuôn I, là thôn có nhà văn hóa – khu thể thao thôn chưa đạt theo tiêu chí nông thôn mới.

Ảnh: Đoàn công tác của Sở Tài chính và UBND xã Ngọc Phái kiểm tra thực tế tại thôn Bản Cuôn I

Tại buổi làm việc, UBND xã đã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của địa phương như nhu cầu về nguồn vốn lớn, đặc biệt là đối với tiêu chí trường học dự kiến nhu cầu trên 20 tỷ đồng,… Trên cơ sở báo cáo của UBND xã và kiểm tra thực tế tại thôn, các thành viên trong Đoàn công tác của Sở đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến kiến nghị, đề xuất của xã. Đồng thời, đưa ra các giải pháp cụ thể để giúp xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Đại diện xã, ông Trần Quốc Hiệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác, đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong việc duy trì và nâng cao tiêu chí đã đạt; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM xã; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM trong nhân dân…, để xã Ngọc Phát thành công về đích nông thôn mới trong năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Thị Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, bà Hoàng Thị Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính rất mong chính quyền xã chủ động hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, chung sức đồng lòng trong quần chúng nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới, giữ vững các tiêu chí đã đạt; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành của huyện và các Sở, ngành của tỉnh để đưa ra giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra; Sở Tài chính sẽ luôn đồng hành, giúp đỡ xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022./.

BTV

Quỳnh Hoa

DMCA.com Protection Status