Kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn thanh niên Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/ĐTN ngày 22/02/2022 của BCH Đoàn CCQ tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, căn cứ Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 của Sở Tài chính, BCH Đoàn thanh niên Sở Tài chính đã triển khai xây dựng và ban hành kế hoạch Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

Trên cơ sở Kế hoạch đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi đoàn thanh niên Sở Tài chính đã chủ động bám sát và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, cụ thể: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới đoàn viên chi đoàn nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, kết quả không có đoàn viên chi đoàn vi phạm các quy định của pháp luật; Hoạt động tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn (kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; kỷ niệm 122 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900-11/4/2022 và 45 năm ngày giải phóng miền Nam) được thực hiện đầy đủ, kịp thời đến đoàn viên thanh niên của Chi đoàn; Phối hợp với chính quyền thực hiện công tác khảo sát giúp đỡ xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn (thực hiện vào ngày 07/5/2022); Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn thanh niên Sở Tài chính nhiệm kỳ 2022-2024; Triển khai thực hiện các hoạt động do Đoàn CCQ tỉnh phát động: Xây dựng kế hoạch tháng thanh niên; triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022…

Ảnh: Đoàn viên thanh niên dọn dẹp cảnh quan cơ quan trong Tháng thanh niên

Đặc biệt, để hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi Trẻ Sáng Tạo”, Chi đoàn thanh niên Sở Tài chính đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như: Thực hiện tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên chi đoàn về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua nhóm Zalo Đoàn thanh niên Sở Tài chính; Triển khai đăng ký ý tưởng, sáng kiến lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, kết thúc đợt phát động có 16 ý tưởng, sáng kiến do đoàn viên chi đoàn thực hiện; cử 02 đoàn viên chi đoàn là thành viên chính tham gia nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, đây là đề tài có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh theo đúng tinh thần, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện vận động đoàn viên thanh niên dọn dẹp cảnh quan cơ quan vào các ngày 04/3/2022 và 20/3/2022; Triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên đến toàn bộ đoàn viên chi đoàn, đến nay đã có 16/16 đoàn viên chi đoàn tải app và khai báo thông tin thành công;…

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị, hướng dẫn và triển khai thực hiện Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022 cũng đã được Chi đoàn thanh niên Sở Tài chính thực hiện, cụ thể: Trên cơ sở Kế hoạch số 143-KH/ĐTN ngày 20/5/2022 của Ban chấp hành đoàn CCQ tỉnh về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022, Ban chấp hành Chi đoàn đã có định hướng thực hiện lồng ghép một số nội dung của Kế hoạch cùng với Chương trình công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên 2022 như: Thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”; hoạt động Chiến sỹ tình nguyện uống nước nhớ nguồn để kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7,…

Ảnh: Đoàn thanh niên Sở Tài chính phối hợp với chính quyền thực hiện khảo sát giúp đỡ xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

Để thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2022, BCH Chi đoàn Sở Tài chính sẽ tiếp tục bám sát theo lộ trình của Chương trình công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên đã ban hành; chú trọng nắm bắt tình hình thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phong trào, chương trình “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022; duy trì hoạt động phong trào sôi nổi hơn dưới nhiều hình thức khác nhau,… Đồng thời, các đoàn viên Chi đoàn tiếp tục ra sức thi đua, phát huy sức trẻ, chịu khó học tập, nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành, tích cực, gương mẫu, xung kích trên mọi hoạt động gắn liền với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong thời gian tới./.

BTV

Cao Thị Quỳnh Hoa

DMCA.com Protection Status