Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 10/5/2023, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hằng – Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nông Thị Hiền – Phó Bí thư Đảng bộ – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ,  các đồng chí đảng ủy viên, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

       Sau khi đồng chí Hoàng Thị Hằng – Bí thư Đảng bộ Sở phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nông Thị Hiền – Phó Bí thư – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ đã trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: đ/c Nông Thị Hiền – Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ trình bày báo cáo sơ kết

         Qua báo cáo sơ kết, hội nghị được được nghe tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả chỉ tiêu đạt được tính đến giữa nhiệm kỳ. Riêng chỉ tiêu hằng năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 30% số chi bộ và 15% đảng viên mới đạt 70%. Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân. Đồng thời, Hội nghị cũng đã đưa ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tương ứng với 05 lĩnh vực công tác nhằm đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian còn lại. Hội nghị cũng được nghe một số ý kiến góp ý nhằm bổ sung, hoàn thiện báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: đ/c Nông Thị Hiền – Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ trình bày báo cáo sơ kết

       Kết thúc hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hằng – Bí thư Đảng bộ Sở đã phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo sơ kết và chỉ đạo toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

BTV

Phạm Văn Tới

DMCA.com Protection Status