Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 15/5/2023 quy định mức lương cư sở đối với cán bộ, công chức và lực lược vũ trang

Thuộc tính văn bản

  • 24/2023/NĐ-CP

  • Quy phạm pháp luật

  • Trung ương

  • Nghị định

  • Chính phủ

  • Quản lý ngân sách

  • 15-05-2023

  • 01072023

  • Có hiệu lực

Mô tả văn bản

chi tiết theo file đính kèm: