Chuyên mục hỏi đáp

LĨNH VỰC HỎI ĐÁP

1. Nội dung câu hỏi

Trả lời: Nội dung trả lời

2. Tôi muốn thành lâp công ty thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Trả lời: Luật doanh nghiệp mới nhất quy định 4 loại hình công ty là: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH bao gồm công ty TNHH 1 Thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bao gồm cả công ty đại chúng và công ty đại chúng quy mô lớn .. Ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp. thường thì có 8 yếu tố chủ yếu thường được cân nhắc.

3. Thủ tục để tạm dừng công ty bao gồm những gì? Khi tạm ngừng công ty thì tôi có cần phải tiến hành đóng các loại thuế cho doanh nghiệp hay không. Và các chính sách phải giải quyết cho người lao động là gì?

Trả lời: Luật doanh nghiệp mới nhất quy định 4 loại hình công ty là: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH bao gồm công ty TNHH 1 Thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bao gồm cả công ty đại chúng và công ty đại chúng quy mô lớn .. Ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp. thường thì có 8 yếu tố chủ yếu thường được cân nhắc.